Blog

Trọng lượng riêng của thép hộp Hòa Phát

4609

Bảng trọng lượng riêng của thép hộp Hòa Phát, bao gồm khối lượng của thép hộp 25 x 40, 25 x 50, 30 x 50, 30 x 60, 20 x 75, 40×60.

BẢNG TRỌNG LƯỢNG THÉP HỘP HÒA PHÁT

TÊN HÀNG

ĐỘ DÀY (mm)

KL/cây

25 x 40

0.7

4.18

0.8

4.75

0.9

5.33

1.0

5.9

1.1

6.46

1.2

7.02

1.4

8.13

1.5

8.68

1.6

9.22

1.7

9.76

1.8

10.29

1.9

10.82

2.0

11.34

2.1

11.86

2.2

12.38

2.3

12.89

2.4

13.39

25 x 50

0.7

4.83

0.8

5.51

0.9

6.18

1.0

6.84

1.1

7.5

1.2

8.15

1.4

9.45

1.5

10.09

1.6

10.73

1.7

11.36

1.8

11.98

1.9

12.61

2.0

13.23

2.1

13.84

2.2

14.45

2.3

15.06

2.4

15.65

2.5

16.25

2.7

17.43

2.8

18.01

2.9

18.59

3.0

19.16

30 x 50

0.8

5.88

0.9

6.6

1.0

7.31

1.1

8.02

1.2

8.72

1.4

10.11

1.5

10.8

1.6

11.48

1.7

12.16

1.8

12.83

1.9

13.5

2.0

14.17

2.1

14.83

2.2

15.48

2.3

16.14

2.4

16.78

2.5

17.43

2.7

18.7

2.8

19.33

2.9

19.95

3.0

20.57

3.1

21.19

30 x 60

0.8

6.64

0.9

7.45

1.0

8.25

1.1

9.05

1.2

9.85

1.4

11.43

1.5

12.21

1.6

12.99

1.7

13.76

1.8

14.53

1.9

15.29

2.0

16.05

2.1

16.81

2.2

17.56

2.3

18.3

2.4

19.04

2.5

19.78

2.7

21.24

2.8

21.97

2.9

22.68

3.0

23.4

3.1

24.11

20 x 75

0.9

7.87

1.0

8.72

1.1

9.57

1.2

10.41

1.4

12.09

1.5

12.91

1.6

13.74

1.7

14.56

1.8

15.38

1.9

16.19

2.0

16.99

2.1

17.8

2.2

18.59

2.3

19.39

2.4

20.18

2.5

20.96

2.7

22.51

2.8

23.28

2.9

24.05

3.0

24.81

3.1

25.57

3.2

26.32

40 x 60

1.0

9.19

1.1

10.09

1.2

10.98

1.4

12.74

1.5

13.62

1.6

14.49

1.7

15.36

1.8

16.22

1.9

17.08

2.0

17.94

2.1

18.78

2.2

19.63

2.3

20.47

2.4

21.31

2.5

22.14

2.7

23.79

2.8

24.6

2.9

25.42

3.0

26.23

3.1

27.03

3.2

27.83

3.4

29.41

3.5

30.2

0 ( 0 bình chọn )

Vật Liệu Xây Dựng TPHCM

https://BanvatlieuxayDung.net
Bán vật liệu xây dựng, cung cấp vật liệu xây dựng, mua bán vật liệu xây dựng, các công ty mua bán vật liệu xây dựng, các công ty cung cấp vật liệu xây dựng, danh sách công ty bán vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng giá rẻ

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm