Blog

Tổng hợp các chính sách điện mặt trời áp mái mới nhất

611

Những ngày gần đây, báo chí rộ lên thông tin một số công ty đầu tư điện mặt trời áp mái kêu cứu về việc bị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tạm dừng thanh toán và ‘dọa’ cắt hợp đồng. Chưa nói đến việc ai đúng ai sai, nhưng qua vụ việc này, có lẽ cần phải nhìn nhận lại về năng lượng mặt trời áp mái tại Việt Nam. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về chính sách điện mặt trời áp mái mới nhất nhé

Tìm hiểu về chính sách điện mặt trời áp mái

Chính sách điện mặt trời áp mái là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tổng hợp việc thực hiện các hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm mục đích lắp đặt NLMT. để lắp đặt năng lượng mặt trời. Chính sách hỗ trợ lắp đặt NLMT có thẩm quyền của Nhà nước, được ban hành theo pháp lệnh và thủ tục nhất định, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy và hỗ trợ người dân lắp đặt NLMT với những ưu đãi tốt nhất.

Quy định mới về điện mặt trời áp mái của bộ công thương

Chúng tôi có một loạt các văn bản quy phạm pháp luật về lắp đặt năng lượng mặt trời như sau:

Tên VBQPPL Nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
Quyết định 2068/QĐ-TTg Thủ tướng CP : Phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. 25/11/2015
Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư điện sử dụng năng lượng mặt trời tỉnh Ninh Thuận 27/02/2017 09/03/2017
Quyết định 11/2017/QĐ-TTg Về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam 11/04/2017 01/06/2017
Thông tư 16/2017/TT-BCT Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời 12/09/2017 26/10/2017
Thông tư 05/2019/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2017/TT-BCT 11/3/2019 25/04/2019
Quyết định 11/2017/QĐ-TTg Về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam 11/04/2017 01/06/2017
Quyết định 02/2019/QĐ-TTg Sửa đổi bổ sung Quyết định 11/2017/QĐ-TTg 08/01/2019 08/01/2019
Quyết định 2023/QĐ-BCT Bộ công thương : Chương trình thúc đẩy phát triển điện mặt trời áp mái tại Việt Nam nhằm khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư vào lĩnh vực này. Với mục tiêu đến năm 2025, trên cả nước sẽ có 100.000 hệ thống điện mặt trời áp mái. 05/07/2019
Công văn số 89/BCT-ĐL Bộ công thương : thông báo với tập đoàn Điện lực Việt Nam về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái. Giá mua điện mới tạm thời từ các dự án điện mặt trời mái nhà sau 30/6/2019 sẽ là 8.38 Uscent/ KWh. 6/1/2020,
Quyết định 13/2020/QĐ-TTg Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam 06/04/2020 22/05/2020

Quy định mới về năng lượng mặt trời áp mái

Sau văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của Tạp chí Năng lượng Việt Nam, Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương vừa có Văn bản số 489/ĐL – CP ngày 29/4/2022 về việc hướng dẫn. xác định điều kiện hoạt động năng lượng mặt trời trên mái nhà của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Theo đó, tổ chức, cá nhân hoạt động phát điện có công suất lắp máy đến 01 MW được miễn giấy phép hoạt động điện lực.

Như chúng ta đã biết, đầu tháng 1/2022, nhiều cá nhân, hộ gia đình có hệ thống điện mặt trời áp mái nhận được thông báo của các công ty điện lực (ĐL) yêu cầu chủ đầu tư điện mặt trời đăng ký và hoàn thiện hoạt động bán điện theo quy định của pháp luật. . , đảm bảo việc thanh toán tiền điện liên tục. Để làm rõ vấn đề trên, Tạp chí Năng lượng Việt Nam đã có Văn bản 05/CV-NLVN ngày 09/02/2022 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp sau: Hộ gia đình, cá nhân đầu tư điện mặt trời quy mô nhỏ và quy mô rất nhỏ. công suất (để tự dùng và bán một phần dư cho EVN) có phải đăng ký doanh nghiệp hay không, xin thông tin để bạn đọc được biết.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 1438/BKHĐT-KTCN ngày 09/3/2022 trả lời đề nghị của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hướng dẫn cụ thể nội dung trên. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu ngành nghề, doanh nghiệp thuộc diện không có điều kiện (do Bộ Công Thương quy định) và có thu nhập thấp (do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Bộ Công Thương quy định). Áp dụng tiêu điểm cho phạm vi địa phương). Không cần đăng ký kinh doanh.

Do ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Bộ Công Thương, EVN tiếp tục có văn bản số 1334/EVN-KD ngày 21/3/2022 V/v hướng dẫn xác định điều kiện kinh doanh điện mặt trời. Đối với hộ gia đình, cá nhân, văn bản đề nghị Bộ Công Thương hướng dẫn làm rõ: “Hộ gia đình, cá nhân lắp đặt năng lượng mặt trời (công suất đến 01 MW) để bán điện cho công ty điện lực được kinh doanh không có điều kiện. ngoài giấy phép kinh doanh điện lực, chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện khác.

Ngày 29/4/2022, Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương đã có Văn bản số 489/ĐTL-CP trả lời EVN về việc hướng dẫn xác định điều kiện hoạt động điện mặt trời mái nhà hộ gia đình. gia đình và cá nhân. Cụ thể, văn bản đưa ra các quy định của Luật Đầu tư và Luật Điện lực như sau:

Thứ nhất: Quy định về đầu tư: Theo quy định tại Điều 2, Điều 7 và Phụ lục IV Luật Đầu tư năm 2020, hoạt động phát điện được đưa vào danh mục ngành, nghề đầu tư có điều kiện. Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư: “1. Nhà đầu tư được hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư kể từ khi đáp ứng đủ điều kiện và phải bảo đảm điều kiện này trong suốt quá trình hoạt động. Đầu tư kinh doanh.

Nhà đầu tư đủ điều kiện đầu tư thương mại có quyền nhận các loại giấy tờ theo mẫu quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 6 Điều 7 của Luật Đầu tư (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận đầu tư đối với văn bản). ) ). chứng nhận). đầu tư). giấy phép) hoặc tiến hành hoạt động đầu tư thương mại khi đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 7 Luật Đầu tư…”.

Thứ hai: Quy định về Luật Điện lực: Theo quy định tại Điều 16, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực: “Tổ chức, cá nhân được ủy quyền hoạt động trong một hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động. hoạt động điện lực”, mục b khoản 1 điều 34 Luật Điện lực nêu rõ một trong các trường hợp được miễn giấy phép hoạt động điện lực là: tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phát điện có công suất lắp máy nhỏ hơn công suất quy định .quy định của Bộ Công Thương Theo đó, căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Nghị định và thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập, Giấy phép hoạt động điện lực, trường hợp “Sản xuất điện năng với công suất lắp đặt đến 01 MW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác” được miễn Giấy phép kinh doanh điện lực.

Ai là người được hưởng lợi từ Chính sách hỗ trợ lắp đặt năng lượng mặt trời?

Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ lắp đặt điện mặt trời rất đa dạng:

 • Cá nhân, hộ gia đình lắp đặt năng lượng mặt trời.
 • Chủ đầu tư lắp đặt năng lượng mặt trời.
 • Chủ doanh nghiệp lắp đặt năng lượng mặt trời.
 • Chủ nhà máy lắp điện mặt trời
 • Nông dân sở hữu các trang trại nông nghiệp và chăn nuôi đang lắp đặt năng lượng mặt trời.

Tại sao nên tận dụng các chính sách hỗ trợ này để lắp đặt năng lượng mặt trời?

Sở hữu hệ thống điện mặt trời nhanh nhất

Với số vốn hạn hẹp, ai có nhu cầu an cư có thể vay thêm ngân hàng. Theo đó, lãi và gốc sẽ được trả từ lợi nhuận phát điện từ hệ thống điện mặt trời. Do đó, chủ đầu tư sẽ sở hữu hệ thống điện mặt trời nhanh nhất mà không gặp trở ngại về vốn.

Giảm chi phí mua sắm vật tư thiết bị

Thiết bị, vật tư năng lượng mặt trời nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu. Do chi phí nguyên vật liệu và thiết bị tương đối cao nên việc giảm thuế sẽ giúp giảm đáng kể chi phí chuẩn bị và lắp đặt.

 Tìm quỹ đất hợp lý nhất

Với các dự án điện mặt trời lớn, nhà đầu tư hoàn toàn có thể xin sự hỗ trợ của UBND tỉnh. Đó là một trong những chính sách hấp dẫn nhất giúp nhà đầu tư tìm được quỹ đất hợp lý và được miễn một số loại thuế.

Hưởng lợi từ chính sách mua bán điện

Đó là một lợi thế nhất định. Vì hệ thống điện năng lượng mặt trời hoạt động 100% tự động. Do đó, nó trở thành một kênh đầu tư tự động và ít rủi ro. Bằng cách bán sản lượng điện, nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận. Chính sách mua bán điện càng thông thoáng sẽ càng tạo động lực cho các nhà đầu tư tham gia và phát triển nguồn năng lượng mới này.

Mọi công dân mang quốc tịch Việt Nam đều có quyền ủng hộ các chính sách lắp đặt năng lượng mặt trời của chính phủ và các cơ quan công quyền có liên quan khác. Vì vậy, nếu muốn xây dựng hệ thống điện mặt trời, chúng ta hoàn toàn có thể học hỏi và hưởng lợi từ các chính sách này.

Chính sách hỗ trợ cho việc lắp đặt năng lượng mặt trời là gì?

Ngân hàng có chính sách hỗ trợ tài chính cho năng lượng mặt trời

Nhiều ngân hàng đồng loạt tung gói vay xanh Theo đó, nhà đầu tư được vay tối đa 70% giá trị hệ thống điện mặt trời. Lãi suất khác nhau giữa các ngân hàng và dao động từ 7% đến 13% mỗi năm. Thông thường thời hạn vay tối đa là 5 năm, hoặc 60 tháng.

Gói vay này đã hỗ trợ rất nhiều cho người dân tiếp cận dễ dàng với năng lượng mặt trời. Đồng thời, tăng hiệu quả sử dụng vốn, kích thích đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch.

Các chương trình xúc tiến phát triển năng lượng mặt trời của nhiều tổ chức phi chính phủ

Nhiều tổ chức phi chính phủ đã góp phần thúc đẩy phát triển năng lượng mặt trời vì mục tiêu phát triển bền vững. Những hành động thiết thực nhất là các chương trình hỗ trợ chi phí lắp đặt, công nghệ lắp đặt, tuyên truyền, quảng bá về lợi ích của năng lượng mặt trời.

Chính sách giá điện mặt trời áp mái

Nhà đầu tư hệ thống điện mặt trời có thể bán lại lượng điện dư thừa cho EVN, thậm chí coi đây là kênh đầu tư phát điện tự động 100%. EVN sẽ trực tiếp mua lại lượng điện đã bán của các chủ đầu tư, chủ sở hữu hệ thống năng lượng mặt trời.

 • Đối với các công trình lắp đặt điện mặt trời mái nhà có ngày vận hành thương mại từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/12/2020: giá mua điện mặt trời của EVN năm 2021 là 1.938 đồng/kWh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (tương đương 8,38 Uscent/kWh).
 • Đối với các công trình lắp đặt điện mặt trời mái nhà có ngày vận hành thương mại từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/12/2020: giá mua điện mặt trời của EVN năm 2021 là 1.938 đồng/kWh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (tương đương 8,38 Uscent/kWh).

Ưu đãi đầu tư ban đầu và thuế

 • Cá nhân, tổ chức có nhu cầu lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời được phép huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
 • Dự án lắp đặt năng lượng mặt trời được miễn thuế nhập khẩu cùng với sản phẩm, thiết bị phục vụ dự án.
 • đồng thời miễn thuế doanh nghiệp cho cả nhà đầu tư và chủ sở hữu doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.
 • Có thể nói, chính sách thuế và chính sách ưu đãi về đất đai là hai chính sách bị ảnh hưởng nhiều nhất đối với mặt trời .

Ưu đãi về đất đai

Các dự án năng lượng mặt trời được miễn thuế sử dụng đất, tiền thuê mặt bằng theo quy định hiện hành của nhà nước. Đồng thời, UBND tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức quỹ đất triển khai xây dựng dự án.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều trạm năng lượng mặt trời khác nhau. Tuy nhiên, một trong những địa chỉ uy tín nhất về cung cấp và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam chính là CHEAPEA

 • Địa chỉ: 564 Liên Phường, TP Thủ Đức, TPHCM
 • Điện thoại: 0949 17 2016
 • Fax: 0949 17 2016
 • Email: info@cheapea.vn
 • Website: https://cheapea.vn

Trên đây là những điểm chính về chính sách điện mặt trời áp mái của chúng tôi tổng hợp gửi tới bạn đọc, Hy vọng những thông tin này hữu ích với bạn

5 ( 2 bình chọn )

Vật Liệu Xây Dựng TPHCM

https://BanvatlieuxayDung.net
Bán vật liệu xây dựng, cung cấp vật liệu xây dựng, mua bán vật liệu xây dựng, các công ty mua bán vật liệu xây dựng, các công ty cung cấp vật liệu xây dựng, danh sách công ty bán vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng giá rẻ

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm