Sắt Thép

Bảng giá ống thép tròn đen mới nhất

687

Báo giá thép ống đen mới nhất năm 2022 ( ống thép tròn đen ) trên thị trường được cập nhật tại hệ thống báo giá sắt thép hàng đầu cả nước

KÍCH CỠ

ĐỘ DÀY

GIÁ ỐNG KẼM

GIÁ ỐNG ĐEN

Ống phi 21

1.0

41.000

36.900

1.2

50.000

45.000

1.4

62.000

55.800

Ống phi 27

1.0

53.000

47.700

1.2

62.000

55.800

1.4

82.000

73.800

1.8

99.000

89.100

Ống phi 34

1.0

68.000

61.200

1.2

82.000

73.800

1.4

102.000

91.800

1.8

129.000

116.100

2.0

169.000

152.100

Ống phi 42

1.2

120.000

108.000

1.4

130.000

117.000

1.8

159.000

143.100

2.0

195.000

175.500

2.3

222.000

199.800

Ống phi 49

1.2

120.000

108.000

1.4

149.000

134.100

1.8

192.000

172.800

2.0

227.000

204.300

2.3

258.000

232.200

Ống phi 60

1.2

142.000

127.800

1.4

185.000

166.500

1.8

223.000

200.700

2.0

279.000

251.100

Ống phi 76

1.2

190.000

171.000

1.4

234.000

210.600

1.8

292.000

262.800

2.0

362.000

325.800

Ống phi 90

1.4

275.000

247.500

1.8

349.000

314.100

2.0

451.000

405.900

Ống phi 114

1.4

353.000

317.700

1.8

432.000

388.800

2.0

554.000

498.600

3.0

775.000

697.500

Tên sản phẩm x độ dày mm

Độ dài m / cây

Giá thép ống đen / cây

Ống đen D12.7 x 1.0

6

24,500

Ống đen D12.7 x 1.1

6

28,092

Ống đen D12.7 x 1.2

6

30,322

Ống đen D15.9 x 1.0

6

32,700

Ống đen D15.9 x 1.1

6

35,821

Ống đen D15.9 x 1.2

6

38,794

Ống đen D15.9 x 1.4

6

44,591

Ống đen D15.9 x 1.5

6

45,527

Ống đen D15.9 x 1.8

6

53,495

Ống đen D21.2 x 1.0

6

44,442

Ống đen D21.2 x 1.1

6

48,604

Ống đen D21.2 x 1.2

6

52,766

Ống đen D21.2 x 1.4

6

60,941

Ống đen D21.2 x 1.5

6

62,173

Ống đen D21.2 x 1.8

6

73,555

Ống đen D21.2 x 2.0

6

78,229

Ống đen D21.2 x 2.3

6

88,559

Ống đen D21.2 x 2.5

6

95,307

Ống đen D26.65 x 1.0

6

56,482

Ống đen D26.65 x 1.1

6

61,833

Ống đen D26.65 x 1.2

6

67,184

Ống đen D26.65 x 1.4

6

77,737

Ống đen D26.65 x 1.5

6

79,388

Ống đen D26.65 x 1.8

6

94,185

Ống đen D26.65 x 2.0

6

100,403

Ống đen D26.65 x 2.3

6

114,176

Ống đen D26.65 x 2.5

6

122,990

Ống đen D33.5 x 1.0

6

71,494

Ống đen D33.5 x 1.1

6

78,331

Ống đen D33.5 x 1.2

6

85,317

Ống đen D33.5 x 1.4

6

98,843

Ống đen D33.5 x 1.5

6

101,014

Ống đen D33.5 x 1.8

6

120,078

Ống đen D33.5 x 2.0

6

128,362

Ống đen D33.5 x 2.3

6

146,266

Ống đen D33.5 x 2.5

6

157,973

Ống đen D33.5 x 2.8

6

175,189

Ống đen D33.5 x 3.0

6

186,483

Ống đen D33.5 x 3.2

6

197,639

Ống đen D38.1 x 1.0

6

84,097

Ống đen D38.1 x 1.1

6

92,215

Ống đen D38.1 x 1.2

6

100,334

Ống đen D38.1 x 1.4

6

116,418

Ống đen D38.1 x 1.5

6

119,216

Ống đen D38.1 x 1.8

6

141,973

Ống đen D38.1 x 2.0

6

151,947

Ống đen D38.1 x 2.3

6

173,288

Ống đen D38.1 x 2.5

6

187,373

Ống đen D38.1 x 2.8

6

208,145

Ống đen D38.1 x 3.0

6

221,661

Ống đen D38.1 x 3.2

6

235,177

Ống đen D42.2 x 1.1

6

102,479

Ống đen D42.2 x 1.2

6

111,516

Ống đen D42.2 x 1.4

6

129,439

Ống đen D42.2 x 1.5

6

132,577

Ống đen D42.2 x 1.8

6

157,976

Ống đen D42.2 x 2.0

6

169,305

Ống đen D42.2 x 2.3

6

193,206

Ống đen D42.2 x 2.5

6

208,999

Ống đen D42.2 x 2.8

6

220,320

Ống đen D42.2 x 3.0

6

234,900

Ống đen D42.2 x 3.2

6

249,345

Ống đen D48.1 x 1.2

6

121,542

Ống đen D48.1 x 1.4

6

141,094

Ống đen D48.1 x 1.5

6

144,299

Ống đen D48.1 x 1.8

6

172,071

Ống đen D48.1 x 2.0

6

184,140

Ống đen D48.1 x 2.3

6

210,465

Ống đen D48.1 x 2.5

6

227,745

Ống đen D48.1 x 2.8

6

253,395

Ống đen D48.1 x 3.0

6

270,270

Ống đen D48.1 x 3.2

6

287,010

Ống đen D59.9 x 1.4

6

176,842

Ống đen D59.9 x 1.5

6

180,863

Ống đen D59.9 x 1.8

6

215,891

Ống đen D59.9 x 2.0

6

231,255

Ống đen D59.9 x 2.3

6

264,600

Ống đen D59.9 x 2.5

6

286,605

Ống đen D59.9 x 2.8

6

319,410

Ống đen D59.9 x 3.0

6

341,010

Ống đen D59.9 x 3.2

6

362,475

Ống đen D75.6 x 1.5

6

229,567

Ống đen D75.6 x 1.8

6

693,028

Ống đen D75.6 x 2.0

6

294,030

Ống đen D75.6 x 2.3

6

336,825

Ống đen D75.6 x 2.5

6

365,040

Ống đen D75.6 x 2.8

6

407,160

Ống đen D75.6 x 3.0

6

435,105

Ống đen D75.6 x 3.2

6

462,780

Ống đen D88.3 x 1.5

6

268,922

Ống đen D88.3 x 1.8

6

321,534

Ống đen D88.3 x 2.0

6

344,790

Ống đen D88.3 x 2.3

6

395,145

Ống đen D88.3 x 2.5

6

428,490

Ống đen D88.3 x 2.8

6

478,170

Ống đen D88.3 x 3.0

6

511,245

Ống đen D88.3 x 3.2

6

544,050

Ống đen D108.0 x 1.8

6

394,800

Ống đen D108.0 x 2.0

6

423,495

Ống đen D108.0 x 2.3

6

485,595

Ống đen D108.0 x 2.5

6

526,905

Ống đen D108.0 x 2.8

6

619,110

Ống đen D108.0 x 3.0

6

629,235

Ống đen D108.0 x 3.2

6

669,870

Ống đen D113.5 x 1.8

6

415,175

Ống đen D113.5 x 2.0

6

445,500

Ống đen D113.5 x 2.3

6

510,840

Ống đen D113.5 x 2.5

6

554,310

Ống đen D113.5 x 2.8

6

619,110

Ống đen D113.5 x 3.0

6

662,175

Ống đen D113.5 x 3.2

6

705,105

Ống đen D126.8 x 1.8

6

449,415

Ống đen D126.8 x 2.0

6

498,555

Ống đen D126.8 x 2.3

6

571,995

Ống đen D126.8 x 2.5

6

620,730

Ống đen D126.8 x 2.8

6

733,995

Ống đen D126.8 x 3.0

6

741,960

Ống đen D126.8 x 3.2

6

790,020

Ống đen D113.5 x 4.0

14

892,610

Bảng giá ống đen cỡ lớn

Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96

6

1,122,856

Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78

6

1,347,260

Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56

6

1,558,266

Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.35

6

1,822,861

Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96

6

1,412,978

Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78

6

1,697,512

Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56

6

1,965,308

Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35

6

2,233,985

Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78

6

2,225,176

Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16

6

2,397,835

Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56

6

2,579,302

Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35

6

2,934,308

Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35

6

3,871,591

Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8

6

4,730,296

Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27

6

5,589,929

Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.57

6

3,335,596

Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35

6

4,608,817

Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38

6

6,043,392

Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.78

6

3,828,934

Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35

6

5,069,698

Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93

6

6,298,407

Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53

6

7,534,534

Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.1

6

8,740,987

Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.7

6

9,953,931

Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35

6

5,806,923

Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93

6

7,222,952

Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53

6

8,645,472

Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7

6

11,428,381

Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35

6

8,133,588

Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93

6

8,133,588

Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53

6

9,751,774

Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1

6

11,318,029

Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35

6

7,281,374

Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53

6

10,858,075

Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7

6

14,378,209

Ống đen cỡ lớn D610 x 6.35

6

10,049,236

Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53

6

15,002,591

Ống đen cỡ lớn D610 x 12.7

6

19,887,873

Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35

6

5,203,590

Bảng giá ống đen siêu dày

Ống đen siêu dày D42.2 x 4.0

6

311,401

Ống đen siêu dày D42.2 x 4.2

6

325,312

Ống đen siêu dày D42.2 x 4.5

6

345,695

Ống đen siêu dày D48.1 x 4.0

6

359,468

Ống đen siêu dày D48.1 x 4.2

6

375,720

Ống đen siêu dày D48.1 x 4.5

6

399,822

Ống đen siêu dày D48.1 x 4.8

6

423,511

Ống đen siêu dày D48.1 x 5.0

6

447,910

Ống đen siêu dày D59.9 x 4.0

6

455,740

Ống đen siêu dày D59.9 x 4.2

6

476,812

Ống đen siêu dày D59.9 x 4.5

6

508,076

Ống đen siêu dày D59.9 x 4.8

6

538,927

Ống đen siêu dày D59.9 x 5.0

6

570,526

Ống đen siêu dày D75.6 x 4.0

6

583,688

Ống đen siêu dày D75.6 x 4.2

6

611,096

Ống đen siêu dày D75.6 x 4.5

6

652,001

Ống đen siêu dày D75.6 x 4.8

6

692,630

Ống đen siêu dày D75.6 x 5.0

6

733,594

Ống đen siêu dày D75.6 x 5.2

6

760,842

Ống đen siêu dày D75.6 x 5.5

6

801,293

Ống đen siêu dày D75.6 x 6.0

6

867,869

Ống đen siêu dày D88.3 x 4.0

6

687,259

Ống đen siêu dày D88.3 x 4.2

6

719,900

Ống đen siêu dày D88.3 x 4.5

6

768,518

Ống đen siêu dày D88.3 x 4.8

6

816,860

Ống đen siêu dày D88.3 x 5.0

6

865,621

Ống đen siêu dày D88.3 x 5.2

6

898,066

Ống đen siêu dày D88.3 x 5.5

6

946,523

Ống đen siêu dày D88.3 x 6.0

6

1,026,301

Ống đen siêu dày D113.5 x 4.0

6

892,610

Ống đen siêu dày D113.5 x 4.2

6

935,581

Ống đen siêu dày D113.5 x 4.5

6

979,830

Ống đen siêu dày D113.5 x 4.8

6

1,042,200

Ống đen siêu dày D113.5 x 5.0

6

1,105,537

Ống đen siêu dày D113.5 x 5.2

6

1,147,681

Ống đen siêu dày D113.5 x 5.5

6

1,210,485

Ống đen siêu dày D113.5 x 6.0

6

1,314,469

Ống đen siêu dày D126.8 x 4.0

6

981,180

Ống đen siêu dày D126.8 x 4.2

6

1,028,565

Ống đen siêu dày D126.8 x 4.5

6

1,099,305

0 ( 0 bình chọn )

Vật Liệu Xây Dựng TPHCM

https://BanvatlieuxayDung.net
Bán vật liệu xây dựng, cung cấp vật liệu xây dựng, mua bán vật liệu xây dựng, các công ty mua bán vật liệu xây dựng, các công ty cung cấp vật liệu xây dựng, danh sách công ty bán vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng giá rẻ

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm